Reglement

 • Conform afspraak met de Gemeente Kerkrade zal het live programma om 00:00u stoppen. Voor 00:30u dient iedereen het terrein te verlaten.
 • Bijzondere aandacht gaat uit naar het respecteren van het terrein en omwonenden. In het geval van geluidsoverlast, calamiteiten of onwenselijk / dronken gedrag buiten het terrein of na sluiting van het festival zal per direct en zonder waarschuwing de politie worden ingeschakeld.
 • Een drankje doen we uiteraard graag! Maar drink met mate en met verstand. Onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen.
 • Palooza is een familiefeest voor jong en oud. Houd rekening met je mede festivalgangers.
 • Het nuttigen van eigen alcoholische drank is verboden. Bij constatering zal dit in beslag worden genomen.
 • Het is ten strengste verboden om het terrein te verlaten met drank of etenswaren die je hebt verkregen op Palooza.
 • Drugs of wapens zijn ten strengste verboden op Palooza. Bij verdenking van drugs of wapenbezit wordt je gefouilleerd. Bij weigering hiervan, zal de toegang tot Palooza worden ontzegd.
 • Roken mag, maar niet rondom tenten, etenswaren en apparatuur. Denk aan het milieu. Gooi je sigaretten niet op de grond, maar doof ze uit en gooi ze (gedoofd) in de prullenbakken.
 • Afval gooi je uiteraard in een afvalbak. Samen houden we het terrein schoon. Moedernatuur is je dankbaar!
 • Geweld en intimiderend gedrag wordt niet getolereerd. Hier valt ook discriminatie of seksuele intimidatie onder.
 • Op Palooza staat heel wat waardevolle apparatuur. Deze apparatuur is geen eigendom van Palooza maar van vrijwilligers en muzikanten. We gaan respectvol om met dit materiaal. Bij stelen of vernielen van eigendommen zal zonder waarschuwing de politie worden ingeschakeld.
 • Uit veiligheid voor iedereen is het verboden in het bezit te zijn van spuitbussen, vuurwerk en ander gevaarlijk materiaal.
 • Het beklimmen van hekken en/of andere installaties wordt niet getolereerd.
 • Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden zelf stoeltjes mee te nemen. Palooza zal zorgen voor voldoende zit gelegenheden. Wel is het toegestaan een deken mee te nemen om op te zitten
 • Op het Palooza terrein worden video opnames en foto’s gemaakt. Met het betreden van het terrein geeft u toestemming deze voor te gebruiken voor reclame en marketing doeleinde.
 • Als Palooza door overmacht geannuleerd wordt of voortijdig gestopt moet worden, bestaat er geen recht op restitutie van de toegangsgelden.

Palooza Festival